Điều 61 Luật đất đai 2013 quy định về việc thu hồi đất

Việc thu hồi đất nhằm mục đích quốc phòng, an ninh được quy định tại điều 61 Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 sửa đổi thay thế cho Luật đất đai số 13/2003/QH1, hãy cùng TGS tìm hiểu điều Luật này ngay.

Điều 61 Luật đất đai 2013 quy định về việc thu hồi đất

Nội dung quy định tại điều 61 Luật đất đai 2013

Nhà nước có quyền thu hồi đất của nhân dân vì mục đích an nình quốc phòng trong các trường hợp sau:

1. Làm nơi đóng quân, trụ sở làm việc;
2. Xây dựng căn cứ quân sự;
3. Xây dựng công trình phòng thủ quốc gia, trận địa và công trình đặc biệt về quốc phòng, an ninh;
4. Xây dựng ga, cảng quân sự;
5. Xây dựng công trình công nghiệp, khoa học và công nghệ, văn hóa, thể thao phục vụ trực tiếp cho quốc phòng, an ninh;
6. Xây dựng kho tàng của lực lượng vũ trang nhân dân;
7. Làm trường bắn, thao trường, bãi thử vũ khí, bãi hủy vũ khí;
8. Xây dựng cơ sở đào tạo, trung tâm huấn luyện, bệnh viện, nhà an dưỡng của lực lượng vũ trang nhân dân;
9. Xây dựng nhà công vụ của lực lượng vũ trang nhân dân;
10. Xây dựng cơ sở giam giữ, cơ sở giáo dục do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quản lý.

Quy trình thu hồi đất vì mục đích an ninh quốc phòng

Bước 1: Bộ tài nguyên và môi trường trình UBND cấp huyện phê duyệt kế hoạch thu hồi đất theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP.

Bước 2: Tiến hành điều tra, khảo sát, quy hoạch để thu hồi đất

Bước 3: Tiến hành bồi thường, giải phóng mặt bằng cho các hộ dân trong khu vực giải tòa. Đề ra phương án hỗ trợ tái định cư cho người dân

Bước 4: Tổ chức thu hồi đất có trách nhiệm quản lý đất đã được giải phóng mặt bằng để tiến hành bàn giao cho chủ dự án đầu tư

Hy vọng với những kiến thức trên, bạn đã nắm bắt được những quy định về việc thu hồi đất vì Mục đích an ninh quốc phòng quy định tại Điều 61 Luật đất đai 2013. Nếu có bất kì khó khăn và câu hỏi nào trong việc thu hồi đất tại Điều 61 Luật Đất đai sửa đổi 2013, bạn hãy đặt câu hỏi phía dưới để Luật sư hỗ trợ trả lời giải đáp thắc mắc.

Luật sư Nguyễn Văn Tuấn

"Thành công của khách hàng chính là thành công của tôi". Đứng trên cương vị là một luật sư tư vấn pháp luật, tôi luôn muốn chia sẻ, cung cấp kiến thức nhằm giúp đỡ thân chủ nói riêng và tất cả mọi người nói chung để có thể nắm chắc, nắm vững pháp luật.

Đặt câu hỏi cho Luật sư

avatar