Điều 58 luật đất đai 2013

Điều 58 Luật đất đai 2013 quy định về điều kiện giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất để đầu tư thực hiện dự án theo phê duyệt của chính phủ.

Điều 58 luật đất đai 2013

Nội dung điều 58 Luật đất đai 2013 quy định như sau:

1. Đối với dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác mà không thuộc trường hợp được Quốc hội quyết định, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ được quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất khi có một trong các văn bản sau đây:

a) Văn bản chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng từ 10 héc ta đất trồng lúa trở lên; từ 20 héc ta đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trở lên;

b) Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng dưới 10 héc ta đất trồng lúa; dưới 20 héc ta đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng.

2. Đối với dự án sử dụng đất tại đảo và xã, phường, thị trấn biên giới, ven biển thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ được quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất khi được sự chấp thuận bằng văn bản của các bộ, ngành có liên quan.

3. Người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư phải có các điều kiện sau đây:

a) Có đủ năng lực tài chính để bảo đảm việc sử dụng đất thực hiện theo đúng tiến độ của dự án đầu tư, cụ thể như sau:

  • Vốn sở hữu cá nhân để thực hiện dự án lớn hơn hoặc bằng 20% tổng mức đầu tư của dự án với quy mô sử dụng đất dưới 20 ha; lớn hơn hoặc bằng 15% của dự án với quy mô sử dụng đất trên 20ha.
  • Bắt buộc phải có khả năng kêu gọi, huy động vốn từ các ngân hàng, tổ chức tín dụng trong và ngoài nước hoặc các cá nhân, tổ chức khác

b) Ký quỹ theo quy định của pháp luật về đầu tư;

c) Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư khác.

Căn cứ để xác định người được nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư như sau: 

  • Căn cứ vào hồ sơ lưu trữ tại Sở tài nguyên và môi trường về kết quả xử lý vi phạm đối với các dự án ở địa phương
  • Căn cứ vào thông tin trên trang thông tin điện tử chính thức của Bộ Tài Nguyên, Tổng cục quản lý đất đai với các dự án của địa phương khác

Các câu hỏi liên quan tới điều 58 luật đất đai 2013

Câu hỏi 1: Chỉ có ủy ban nhân dân mới có quyền giao đất, cho thuê đất đúng không?

Luật sư trả lời: 

Uỷ ban nhân dân cấp xã sẽ không có thẩm quyền giao đất mà chỉ có thẩm quyền cho thuê đất. Đối với đất sử dụng cho khu kinh tế, công nghệ cao thì ban quản lý khu kinh tế, công nghệ cao có quyền cho thuê đất, giao đất. Vì vậy, đối với câu hỏi của bạn là chỉ có ủy ban nhân dân mới có quyền giao đất, cho thuê đất là không chính xác.

Câu hỏi 2: Cơ quan nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất là một đúng không

Luật sư trả lời:

Sai. UBND cấp xã chỉ có thẩm quyền cho thuê đất chứ không có quyền giao đất, theo đó trong điều 105 Luật đất đai 2013 thì UNBD xã cũng không có quyền cấp giấy chứng nhận sử dụng đất.

Hy vọng với những kiến thức đã cung cấp ở trên, các bạn có thể nắm chắc điều 58 Luật đất đai 2013 để áp dựng trong thực tế. Nếu có bất kì thắc mắc hoặc câu hỏi gì, hãy đặt câu hỏi ngay xuống phía dưới để Luật sư tư vấn!

Luật sư Nguyễn Văn Tuấn

"Thành công của khách hàng chính là thành công của tôi". Đứng trên cương vị là một luật sư tư vấn pháp luật, tôi luôn muốn chia sẻ, cung cấp kiến thức nhằm giúp đỡ thân chủ nói riêng và tất cả mọi người nói chung để có thể nắm chắc, nắm vững pháp luật.

Đặt câu hỏi cho Luật sư

avatar