Đăng ký bản quyền tác giả

Quyền tác giả đối với tác phẩm cũng được pháp luật bảo hộ và để được công nhận quyền thì tác giả cần đăng ký bản quyền tác giả để bảo đảm mọi lợi ích cho công sức, tài sản trí tuệ của mình

Tác giả cũng tất nhiên rất muốn tác phẩm của mình sáng tạo ra được đến rộng rãi với mọi người và được xã hội công nhận. Và việc đăng ký quyền tác giả cũng giúp tác giả phần nào ngăn chặn được các hành vi xâm phạm quyền

Đăng ký bản quyền tác giả

Vậy thủ tục đăng ký bản quyền tác giả sẽ được thực hiện theo quy trình như thế nào, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây.

1. Đăng ký bản quyền tác giả là gì?

Đăng ký quyền tác giả được hiểu đơn giả đó là việc tác giả/chủ sở hữu nộp hồ sơ đăng ký cho Cục Bản quyền tác giả để ghi nhận các thông tin về tác giả, tác phẩm và chủ sở hữu quyền tác giả.

Pháp luật cũng đã nói rõ rằng việc đăng ký bảo hộ quyền tác giả không phải là thủ tục bắt buộc để hưởng quyền tác giả nhưng việc đăng ký này vẫn là cần thiết và hữu ích ở Việt Nam hiện nay. Tại sao lại thế thì các bạn coi ở phần kế tiếp nhé.

2. Lợi ích khi đăng ký quyền tác giả

Nếu có tranh chấp hoặc hành vi xâm phạm quyền tác giả xảy ra thì Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả sẽ là bằng chứng thép để chứng minh quyền sở hữu đối với tác phẩm

Tác giả, chủ sở hữu được cấp Văn bằng bảo hộ độc quyền sẽ không có nghĩa vụ chứng minh quyền tác giả thuộc về mình khi có tranh chấp vì quyền tác giả đối với tác phẩm đó hoàn toàn được pháp luật bảo vệ

Việc chứng mình quyền tác giả sẽ trở nên khó khăn hơn cho tác giả sáng tạo ra tác phẩm đó nếu bên tranh chấp có Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả. Lúc này tác giả phải tự mình đứng ra chứng minh tác phẩm đó thuộc quyền sở hữu của mình, do chính mình lao động tư duy và sáng tạo ra.

Không dừng lại ở đó, việc đăng ký bản quyền tác giả sẽ giúp tác giả, chủ sở hữu tự do chuyển nhượng, chuyển giao quyền tác giả đối với tác phẩm đó. Đây cũng là một trong những căn cứ tạo sự uy tín, tin tưởng từ phía bên nhận chuyển nhượng

3. Loại hình tác phẩm được bảo hộ

Các tác phẩm được bảo hộ bản quyền tác giả bao gồm: 

– Tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình và tác phẩm khác được thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác

– Bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác

– Tác phẩm báo chí

– Tác phẩm âm nhạc

– Tác phẩm sân khấu

– Tác phẩm điện ảnh (bao gồm tác phẩm điện ảnh và tác phẩm được tạo ra theo phương pháp tương tự)

– Tác phẩm tạo hình, mĩ thuật ứng dụng

– Tác phẩm nhiếp ảnh

– Tác phẩm kiến trúc

– Bản họa đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, kiến trúc, công trình khoa học

– Tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian

– Chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu

– Tác phẩm phái sinh nếu không gây phương hại đến quyền tác giả đối với tác phẩm được dùng để làm tác phẩm phái sinh.

4. Quyền tác giả đối với tác phẩm

Tác giả sẽ được hưởng đầy đủ quyền nhân thân cũng như quyền tài sản đối với tác phẩm mà mình sáng tạo ra khi đăng ký bản quyền tác giả và được cấp giấy chứng nhận, cụ thể:

– Quyền nhân thân bao gồm:

+ Quyền đặt tên cho tác phẩm

+ Quyền công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm

+ Quyền bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, không cho người khác sửa chữa, cắt xén tác phẩm trừ khi có thỏa thuận và được sự đồng ý tác giả.

– Quyền tài sản bao gồm:

+ Biểu diễn tác phẩm trước công chúng trực tiếp hoặc thông qua các bản ghi âm, ghi hình hoặc dưới bất kì hình thức nào.

+ Sao chép tác phẩm

+ Phân phối bản gốc hoặc bản sao của tác phẩm

+ Truyền đạt tác phẩm đến công chúng bằng các phương tiện hữu tuyến, vô tuyến, mạng thông tin điện tử hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào khác.

+ Cho thuê bản gốc hoặc bản sao tác phẩm điện ảnh, chương trình máy tính

5. Điều kiện đăng ký bản quyền tác giả

Luật sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi bổ sung 2009 cũng đã quy định về điều kiện đăng ký quyền tác giả đối với tác phẩm:

Tác phẩm phải là sản phẩm sáng tạo của một cá nhân hay tổ chức

Các tác phẩm phải được thể hiện dưới hình thức nhất định, có thể là bản viết, vẽ, bản đồ, phác họa,…

– Phải đảm bảo tính nguyên gốc, được sáng tạo ra một cách độc lập và không sao chép từ bất kỳ một tác phẩm nào khác đã có sẵn mới đủ điều kiện đăng ký bản quyền tác giả

6. Cơ quan có thẩm quyền giải quyết

Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả sẽ do cơ quan quản lý nhà nước về quyền tác giả có thẩm quyền cấp mới và cấp lại, đổi, hủy bỏ Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả

Đăng ký bản quyền tác giả

7. Thủ tục đăng ký quyền tác giả

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả cần chuẩn bị hồ sơ bao gồm:

– Tờ khai đăng ký bản quyền tác giả (theo mẫu). Một số lưu ý khi làm đơn đăng ký quyền tác giả:

+ Tờ khai được lập bằng tiếng Việt

+ Do chính tác giả hoặc chủ sở hữu hoặc người được ủy quyền nộp đơn đăng ký bảo hộ bản quyền tác giả ký tên

+ Ghi đầy đủ thông tin về người nộp đơn, tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả

+ Tóm tắt nội dung tác phẩm

+ Tên tác giả, tác phẩm được sử dụng làm tác phẩm phái sinh nếu tác phẩm đăng ký bản quyền là tác phẩm phái sinh

+ Thời gian, địa điểm, hình thức công bố

+ Cam đoan về trách nhiệm và sự chính xác đối với các thông tin điền trong tờ khaiĐăng ký bản quyền tác giả

>>Click để download tờ khai:

– Bản sao tác phẩm đăng ký bản quyền tác giả

– Tài liệu chứng minh quyền nộp đơn (nếu có)

– Văn bản đồng ý của các đồng tác giả (nếu có đồng tác giả)

– Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu (nếu tác phẩm thuộc sở hữu chung của nhiều người)

Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả

Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả nộp 1 bộ hồ sơ tại Cục Bản quyền tác giả hoặc Văn phòng đại diện của Cục Bản quyền tác giả hoặc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Bước 3: Xử lý hồ sơ

Nếu hồ sơ đăng ký bản quyên tác giả hợp lệ thì trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày đơn hợp lệ Cục bản quyền tác giả sẽ có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận

Nếu đơn không hợp lệ và từ chối cấp văn bằng thì Cục sẽ thông báo cụ thể bằng văn bản

Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả có hiệu lực trên toàn lãnh thổ Việt Nam và được ghi nhận trong Sổ đăng ký quốc gia về quyền tác giả sau khi có quyết định cấp văn bằng.

8. Thủ tục cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả

Quy trình và hồ sơ cũng tương tự như khi đăng ký mới, cụ thể:

Bước 1: Hồ sơ xin cấp lại, cấp đổi

– Đơn xin cấp lại hoặc cấp đổi

– Tờ khai đăng ký bản quyền tác giả Mẫu số 01 – Thông tư số 08/2016/TT-BVHTTDLĐăng ký bản quyền tác giả

>>Click để download tờ khai:

– Bản sao tác phẩm đăng ký xin đổi hoặc cấp lại giấy chứng nhận đăng ký bảo hộ quyền tác giả (2 bản)

– Giấy uỷ quyền (nếu được uỷ quyền nộp đơn)

– Tài liệu chứng minh quyền nộp đơn đăng ký bản quyền tác giả (nếu có)

– Văn bản đồng ý của các đồng tác giả (nếu có đồng tác giả)

– Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu (nếu tác phẩm thuộc sở hữu chung của nhiều người)

Bước 2: Nộp hồ sơ

Hồ sơ nộp tại Cục Bản quyền tác giả hoặc 2 văn phòng đại diện tại Hồ Chí Minh và Đà Nẵng hoặc tại Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Có 2 hình thức nộp đó là nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đều được chấp nhận

Bước 3: Xử lý hồ sơ

Thời gian xử lý và cấp lại hoặc cấp đổi Giấy chứng nhận sẽ ngắn hơn so với đăng ký bản quyền tác giả mới. Cụ thể:

+ Đối với việc cấp lại thì trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ thì Cục Bản quyền tác giả sẽ cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả

+ Đối với việc cấp đổi thì trong thời hạn 12 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ thì Cục Bản quyền tác giả sẽ cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả

Nếu từ tối cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả thì Cục sẽ có thông báo bằng văn bản cho người nộp đơn lý do vì sao không chấp nhận

9. Lệ phí đăng ký quyền tác giả

Lệ phí đăng ký bản quyền tác giả sẽ bao gồm các khoản sau đây:

 

STT

 

Loại hình tác phẩm

 

Mức thu cấp mới (đồng/giấy chứng nhận)

 

Mức thu cấp lại, cấp đổi (đồng/giấy chứng nhận)

 

 

1

– Tác phẩm viết

– Bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác;

– Tác phẩm báo chí

– Tác phẩm âm nhạc

– Tác phẩm nhiếp ảnh.

100.000 50.000
 

2

– Tác phẩm kiến trúc

– Bản họa đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, công trình khoa học

300.000 150.000
 

3

– Tác phẩm tạo hình

– Tác phẩm mỹ thuật ứng dụng

400.000 200.000
 

4

– Tác phẩm điện ảnh

– Tác phẩm sân khấu được định hình trên băng, đĩa

500.000 250.000
 

5

– Chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu hoặc cá chương trình chạy trên máy tính 600.000 300.000

Bạn còn vấn đề thắc mắc chưa giải quyết được, liên hệ ngay tới tổng đài 1900 8698 để được luật sư tư vấn và giải đáp chi tiết.

Luật sư Nguyễn Văn Tuấn

"Thành công của khách hàng chính là thành công của tôi". Đứng trên cương vị là một luật sư tư vấn pháp luật, tôi luôn muốn chia sẻ, cung cấp kiến thức nhằm giúp đỡ thân chủ nói riêng và tất cả mọi người nói chung để có thể nắm chắc, nắm vững pháp luật.

Đặt câu hỏi cho Luật sư

avatar