Hỗ trợ trực tuyến

Luật Sư Tranh Tụng

Luật Sư Tranh Tụng

Tư Vấn Đầu Tư Nước Ngoài

Tư Vấn Đầu Tư Nước Ngoài

Việt Kiều - Kiều Bào

Việt Kiều - Kiều Bào

Tư Vấn Sở Hữu Trí Tuệ

Tư Vấn Sở Hữu Trí Tuệ

Tư Vấn Thuế - Kế Toán

Tư Vấn Thuế - Kế Toán

Tư Vấn Doanh Nghiệp

Tư Vấn Doanh Nghiệp

  • dich vu ke toan
  • dịch vụ kế toán
  • Mua bán doanh nghiệp
  • Thay đổi đăng ký kinh doanh
  • thành lập doanh nghiệp

Thủ tục doanh nghiệp

Thủ tục chung cho thành lập công ty

Công ty Newvisionlaw chuyên cung cấp các loại dịch vụ thành lập công ty cho: cá nhân, tổ chức hay dịch vụ thành lập công ty vận tải, thành lập công ty TNHH 1 thành viên, 2 thành viên, công ty cổ phần. Tất cả những loại dịch vụ đó đều có chung một số thủ tục.
Đọc thêm...

Thủ tục thành lập cho từng công ty

Để thành lập doanh nghiệp trước hết quý khách hàng cần phải hiểu rõ từng loại doanh nghiệp, điều đó quả thực không hề đơn giản với một doanh nhân tương lai. Thấu hiểu điều đó công ty Newvision Law cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí và dịch vụ thành lập công ty trọn gói để phục vụ quý khách hàng.

Đọc thêm...

Thủ tục tạm ngừng hoạt động Công ty

Doanh nghiệp có quyền tạm ngừng kinh doanh nhưng phải thông báo bằng văn bản về thời điểm và thời hạn tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh cho cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế.

 
Đọc thêm...

Thủ tục tách công ty cổ phần

Tách công ty cổ phần là việc một, hoặc một số cổ đông công ty có thể chuyển một phần tài sản của công ty hiện có (sau đây gọi là công ty bị tách) để thành lập một hoặc một số 

Đọc thêm...

Thủ tục sáp nhập công ty TNHH

Sáp nhập công ty TNHH là việc một hoặc một số công ty TNHH (sau đây gọi là công ty bị sáp nhập) có thể sáp nhập vào một công ty TNHH khác (sau đây gọi là công ty nhận sáp nhập) bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty nhận sáp nhập, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của công ty bị sáp nhập.

Đọc thêm...

Thủ tục sáp nhập công ty cổ phần

Sáp nhập công ty cổ phần là việc một hoặc một số công ty cổ phần (sau đây gọi là công ty bị sáp nhập) có thể sáp nhập vào một công ty cổ phần khác (sau đây gọi là công ty nhận sáp nhập) bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty nhận sáp nhập, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của công ty bị sáp nhập.

 
Đọc thêm...

Thủ tục hợp nhất công ty TNHH

Hợp nhất Công ty TNHH là hai hoặc một số Công ty TNHH (sau đây gọi là công ty bị hợp nhất) có thể hợp nhất thành một Công ty TNHH mới (sau đây gọi là công ty hợp nhất) bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty hợp nhất, đồng thời chấm dứt tồn tại của các công ty bị hợp nhất.

Đọc thêm...

Thủ tục hợp nhất công ty cổ phần

 
Hợp nhất Công ty cổ phần là hai hoặc một số công ty cổ phần (sau đây gọi là công ty bị hợp nhất) có thể hợp nhất thành một Công ty cổ phần mới (sau đây gọi là công ty hợp nhất) bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty hợp nhất, đồng thời chấm dứt tồn tại của các công ty bị hợp nhất.
Đọc thêm...

Thủ tục chuyển đổi doanh nghiệp

Chuyển đổi doanh nghiệp là hình thức cơ cấu lại doanh nghiệp cho phù hợp với quy mô cũng như sự phát triển của Doanh nghiệp. Sau khi được cấp đăng ký kinh doanh, Công ty được chuyển đổi chấm dứt tồn tại, Công ty chuyển đổi được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, Hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty được chuyển đổi. 

Đọc thêm...

Thủ tục chia công ty cổ phần

Chia Công ty cổ phần là việc một Công ty cổ phần có thể được chia thành một số công ty cổ phần cùng loại. Công ty cổ phần bị chia chấm dứt tồn tại sau khi các Công ty cổ phần mới được đăng ký kinh doanh.

Đọc thêm...

Thủ tục thành lập công ty dịch vụ lưu trú và ăn uống

Bạn đang có nhu cầu thành lập công ty dịch vụ lưu trú và ăn uống nhưng chưa biết cách thực hiện. Hãy đến với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất, bài viết dưới đây sẽ cung cấp thêm thông tin về lĩnh vực này.

 

Đọc thêm...

Thủ tục thành lập trường mầm non tư thục

Các bạn muốn thành lập trường mầm non tư thục nhưng còn đang vướng mắc ở thục tục hộ sơ? Hãy đến với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất.

 

Đọc thêm...

Thủ tục thành lập trung tâm đào tạo ngoại ngữ

Bạn đang có nhu cầu thành lập trung tâm đào tạo ngoại ngữ nhưng chưa biết các thủ tục cần có là gì? Hãy đến với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất

Đọc thêm...

Khách hàng tiêu biểu:

logo Newvision Law logo Newvision Law logo Newvision Law
Share
LetShare