Hỗ trợ trực tuyến

Luật Sư Tranh Tụng

Luật Sư Tranh Tụng

Tư Vấn Đầu Tư Nước Ngoài

Tư Vấn Đầu Tư Nước Ngoài

Việt Kiều - Kiều Bào

Việt Kiều - Kiều Bào

Tư Vấn Sở Hữu Trí Tuệ

Tư Vấn Sở Hữu Trí Tuệ

Tư Vấn Thuế - Kế Toán

Tư Vấn Thuế - Kế Toán

Tư Vấn Doanh Nghiệp

Tư Vấn Doanh Nghiệp

  • dich vu ke toan
  • dịch vụ kế toán
  • Mua bán doanh nghiệp
  • Thay đổi đăng ký kinh doanh
  • thành lập doanh nghiệp

Câu hỏi về việc quy định trụ sở chính của công ty

Câu hỏi:

 

 

Luật doanh nghiệp quy định về trụ sở chính của doanh nghiệp như thế nào? Bộ luật doanh nghiệp có thừa nhận trụ sở ảo của doanh nghiệp không?

 

 

 

Trả lời:

 

 

Khoản 1 Điều 35 Luật Doanh nghiệp 2005 quy định: “Trụ sở chính của doanh nghiệp là địa điểm liên lạc, giao dịch của doanh nghiệp; phải ở trên lãnh thổ Việt Nam, có địa chỉ được xác định gồm số nhà, tên phố (ngõ phố) hoặc tên xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có)”. Để thực hiện được việc liên lạc, giao dịch của doanh nghiệp thì địa chỉ của trụ sở chính phải có tên trên bản đồ hành chính Việt Nam, ở trên lãnh thổ Việt Nam để xác định quốc tịch của doanh nghiệp

 

 

Luật Doanh nghiệp 2005 không công nhận một doanh nghiệp chỉ có trụ sở ảo nhưng có thể đăng ký các địa chỉ liên lạc như email, website phục vụ cho việc giao dịch điện tử. Mặt khác, doanh nghiệp phải thông báo thời gian mở cửa tại trụ sở chính với cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời gian 15 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Mục đích của quy định này nhằm buộc doanh nghiệp phải thông báo sự hiện diện của mình tại trụ sở để cơ quan Nhà nước kiểm tra giám sát.

 

 

 

 

Một số dịch vụ khác:

Khách hàng tiêu biểu:

logo Newvision Law logo Newvision Law logo Newvision Law
Share
LetShare