Hỗ trợ trực tuyến

Luật Sư Tranh Tụng

Luật Sư Tranh Tụng

Tư Vấn Đầu Tư Nước Ngoài

Tư Vấn Đầu Tư Nước Ngoài

Việt Kiều - Kiều Bào

Việt Kiều - Kiều Bào

Tư Vấn Sở Hữu Trí Tuệ

Tư Vấn Sở Hữu Trí Tuệ

Tư Vấn Thuế - Kế Toán

Tư Vấn Thuế - Kế Toán

Tư Vấn Doanh Nghiệp

Tư Vấn Doanh Nghiệp

  • dich vu ke toan
  • dịch vụ kế toán
  • Mua bán doanh nghiệp
  • Thay đổi đăng ký kinh doanh
  • thành lập doanh nghiệp

Tư vấn thành lập công ty bất động sản

Câu hỏi:

 

Tôi đang muốn được tư vấn thành lập công ty bất động sản, ngoài các điều kiện cần phải đáp ứng theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2005, tôi cần phải đáp ứng được các quy định và nghị định, các văn bản khác có liên quan nào của Luật Kinh doanh Bất Động sản.

 

Trả lời:

 

Hiện nay nhu cầu về nhà ở trong các thành phố lớn ngày càng tăng cao nguyên nhân chủ yếu là sự phát triển kinh tế - xã hội, sự cải thiện trong thu nhập bình quân đầu người và sự gia tăng dân số, dòng người từ nông thôn đã tạo ra nhu cầu ngày càng lớn về nhà ở cho người dân. Để đẩy mạnh các chương trình về nhà ở cần có các chính xách ưu đãi cho bất động sản. Thị trường bất động sản là một trong những thị trường có cị trí và vai trò rất quan trọng trong nền kinh tế quốc dân,, có quan hệ trực tiếp với thị trường tiền tệ, thị trường xây dựng, vật liệu xây dựng, thị trường lao động... Phát triển và quản lý có hiệu quả thị trường này sẽ góp phần quan trọng vào quá trình thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo khả năng thu hút đa dạng các nguồn vốn đầu tư cho phát triển, đóng góp thiết thực vào quá trình phát triển đô thị và nông thôn bền vững theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

 

Điều kiện để thành lập công ty bất động sản là phải đáp ứng theo quy định của luật doanh nghiệp năm 2005, ngoài ra phải đáp ứng được các quy định của Luật Kinh doanh Bất Động sản và nghị định 153/2007 và các văn bản khác có liên quan.

 

Thứ nhất,để thành lập công ty bất động sản cần phải căn cứ vào luật kinh doanh bất động sản số 63/2006/QH11, Nghị định 153/2007/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật kinh doanh bất động sản, Thông tư  số 13/2008/TT-BXD của Bộ xây dựng hướng dẫn nghị định 153/2007/NĐ-CP.

 

Thứ hai, về vốn pháp định:

 

- Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản phải có vốn pháp định là 6 tỷ VND

 

- Đối với doanh nghiệp thành lập mới thì hồ sơ xác nhận vốn pháp định gồm có:  Biên bản góp vốn đối với công ty cổ phần hoặc của các thành viên sáng lập đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có từ hai thành viên trở lên, quyết định giao vốn đối với công ty TNHH một thành viên mà chủ sở hữu là một tổ chức, bản đăng ký vốn đầu tư của chủ sở hữu doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân và đối với công ty TNHH một thành viên mà chủ sở hữu là cá nhân.

 

- Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp kinh doanh bất động sản phải duy trì mức vốn điều lệ không thấp hơn mức vốn pháp định (kể cả doanh nghiệp đó được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bất động sản trước ngày Nghị định 153/2007/NĐ-CP có hiệu lực).

 

- Tổ chức, cá nhân trực tiếp xác nhận vốn pháp định cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của số vốn tại thời điểm xác nhận.

 

- Hoạt động kinh doanh bất động sản của tổ chức, cá nhân trong nước trong phạm vi sau đây:

 

a) Đầu tư xây dựng nhà để bán, cho thuê, cho thuê mua;

 

b) Thuê nhà, công trình xây dựng để cho thuê lại;

 

c) Đầu tư cải tạo đất và đầu tư các công trình hạ tầng trên đất thuê để cho thuê đất đó có hạ tầng;

 

d) Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, đầu tư công trình hạ tầng để chuyển nhượng, cho thuê; thuê quyền sử dụng đất đó có hạ tầng để cho thuê lại.

 

- Tổ chức, cá nhân trong nước được kinh doanh dịch vụ bất động sản trong phạm vi sau đây:

 

a) Dịch vụ môi giới bất động sản;

b) Dịch vụ định giá bất động sản;

c) Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản;

d) Dịch vụ tư vấn bất động sản;

đ) Dịch vụ đấu giá bất động sản;

e) Dịch vụ quảng cáo bất động sản;

g) Dịch vụ quản lý bất động sản

 

Thứ ba là về điều kiện chứng chỉ hành nghề: Khi kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản phải có ít nhất một người có chứng chỉ môi giới bất động sản


- Khi kinh doanh dịch vụ định giá bất động sản phải có ít nhất hai người có chứng chỉ định giá bất động sản;


- Khi kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản phải có ít nhất hai người có chứng chỉ môi giới bất động sản, nếu có dịch vụ định giá bất động sản thì phải có ít nhất hai người có chứng chỉ định giá bất động sản.

 

Thứ tư là về công khai minh bạch

 

Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản phải thực hiện việc bán, chuyển nhượng, cho thuê, thuê mua bất động sản thông qua sàn giao dịch bất động sản (trừ các dự án nhà ở xã hội theo Luật Nhà ở) theo quy định sau:


- Bất động sản phải đủ điều kiện theo quy định của pháp luật mới được đem bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua;


- Chủ đầu tư có thể tự thành lập sàn giao dịch hoặc lựa chọn sàn giao dịch bất động sản do đơn vị khác thành lập để giới thiệu bất động sản và thực hiện các giao dịch bất động sản;


- Sàn giao dịch bất động sản phải công khai các thông tin (theo quy định tại Điểm 2 phần IV của Thông tư này) về bất động sản cần bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua tại sàn giao dịch để khách hàng biết và đăng ký giao dịch. Thời gian thực hiện công khai tối thiểu 07  ngày tại Sàn giao dịch.

 

 

Một số dịch vụ khác:

Khách hàng tiêu biểu:

logo Newvision Law logo Newvision Law logo Newvision Law
Share
LetShare