Hỗ trợ trực tuyến

Luật Sư Tranh Tụng

Luật Sư Tranh Tụng

Tư Vấn Đầu Tư Nước Ngoài

Tư Vấn Đầu Tư Nước Ngoài

Việt Kiều - Kiều Bào

Việt Kiều - Kiều Bào

Tư Vấn Sở Hữu Trí Tuệ

Tư Vấn Sở Hữu Trí Tuệ

Tư Vấn Thuế - Kế Toán

Tư Vấn Thuế - Kế Toán

Tư Vấn Doanh Nghiệp

Tư Vấn Doanh Nghiệp

  • dich vu ke toan
  • dịch vụ kế toán
  • Mua bán doanh nghiệp
  • Thay đổi đăng ký kinh doanh
  • thành lập doanh nghiệp

Giải thể doanh nghiệp thì làm thế nào?

Câu hỏi:

 

Hiện nay, công ty của tôi đang gặp khó khăn, làm ăn thua lỗ. Tôi muốn giải thể doanh nghiệp thì làm thế nào và trình tự cũng như thủ tục giải thể và hồ sơ tiến hành giải thể thì cần những gì?

 

Trả lời:

 

 Trong vòng đời doanh nghiệp, khi gặp khó khăn, doanh nghiệp có thể ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh trong một thời gian nhất định. Đây là một dạng rút lui tạm thời khỏi thị trường. Tuy nhiên, khi không thể tiếp tục hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp phải rút lui khỏi thị trường thông qua hình thức giải thể hoặc phá sản công ty, doanh nghiệp.

Trước tiên, việc giải thể doanh nghiệp cũng như công ty cần có điều kiện là doanh nghiệp phải đảm bảo thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.

 

Tại Điều 157 Luật Doanh nghiệp có quy định doanh nghiệp bị giải thể trong các trường hợp sau:

 

-  Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;

- Theo quyết định của chủ doanh nghiệp;

-  Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu trong thời hạn sáu tháng liên tục;

-    Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

 

Trình tự, thủ tục và hồ sơ giải thể doanh nghiệp, công ty được quy định tại điều 158 luật doanh nghiệp bao gồm:

 

1. Hồ sơ giải thể:

 

-  Quyết định giải thể, quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

-  Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư, quyết định của Toà án tuyên bố giải thể của doanh nghiệp

-  Danh sách các chủ nợ và số nợ đã được thanh toán, các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội.

-  Quyền lợi người lao động đã được giải quyết và danh sách số người lao động hiện có của doanh nghiệp.

-  Giấy xác nhận của cơ quan thuế về việc đa hoàn thành các nghĩa vụ thuế

-  Giấy xác nhận của cơ quan công an về việc huỷ con dấu

-  Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư

-  Ba số báo liên tiếp về việc giải thể doanh nghiệp đăng trên báo điện tử hoặc báo viết gồm các nội dung: Tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, số Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh, ngày cấp, nơi cấp ĐKKD..

 

2. Khóa mã số thuế doanh nghiệp

 

 Hồ sơ khoá mã số thuế bao gồm:

-  Bản chính của Giấy chứng nhận đăng kí thuế;

-  Bản sao của Biên bản thanh huỷ hoá đơn;

-  Bản sao của Quyết định về việc giải thể, sát nhập, phá sản...

-  Bản sao giấy nộp tiền đối với thuế phải nộp sau khi quyết toán;

 

3. Ngoài ra doanh nghiệp sẽ phải trả dấu pháp nhân

 

Hồ sơ trả dấu pháp nhân bao gồm:

-  Công văn xin trả dấu pháp nhân

-  Bản sao Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp

-  Bản sao thông báo khoá mã số thuế

-  Giấy chứng nhận đăng kí mẫu dấu

 

Một số dịch vụ khác:

Khách hàng tiêu biểu:

logo Newvision Law logo Newvision Law logo Newvision Law
Share
LetShare