Hỗ trợ trực tuyến

Luật Sư Tranh Tụng

Luật Sư Tranh Tụng

Tư Vấn Đầu Tư Nước Ngoài

Tư Vấn Đầu Tư Nước Ngoài

Việt Kiều - Kiều Bào

Việt Kiều - Kiều Bào

Tư Vấn Sở Hữu Trí Tuệ

Tư Vấn Sở Hữu Trí Tuệ

Tư Vấn Thuế - Kế Toán

Tư Vấn Thuế - Kế Toán

Tư Vấn Doanh Nghiệp

Tư Vấn Doanh Nghiệp

  • dich vu ke toan
  • dịch vụ kế toán
  • Mua bán doanh nghiệp
  • Thay đổi đăng ký kinh doanh
  • thành lập doanh nghiệp

Tư vấn pháp luật đất đai

Quan hệ pháp luật đất đai được đánh giá là quan hệ pháp luật phức tạp so với các quan hệ pháp luật khác. Luật Newvision Law tư vấn pháp luật đất đai nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng theo đúng các quy định của pháp luật, cụ thể như sau:

 

A.  Phương thức tư vấn:

 

+   Tư vấn pháp luật đất đai trực tiếp và thực hiện dịch vụ pháp lý tại văn phòng;

+   Tư vấn qua tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến;

+   Tư vấn qua Email bằng hình thức liên hệ đến hòm thư.

 

B.  Nội dung tư vấn:

 

1.  Tư vấn về hình thức hợp đồng:

 

+   Cách thức lập hợp đồng mua bán nhà đảm bảo đúng quy định, đầy đủ các nội dung cần có của một hợp đồng mua bán nhà;

+  Tư vấn hoàn thiện hợp đồng, đảm bảo hợp đồng không bị vô hiệu;

 

2.  Tư vấn quyền và nghĩa vụ của các bên:

 

Quyền và nghĩa vụ của bên bán nhà ở:

 

+   Các quy định về việc bàn giao nhà và yêu cầu bên mua nhận nhà;\

+   Các quy định về giao tiền và phương thức giao tiền đảm bảo số lượng và tránh rủi ro;

+   Tư vấn thủ tục mua bán và hợp pháp hoá nhà đất đúng thời hạn và đúng trình tự pháp luật;

+   Tư vấn các biện pháp bảo đảm nghĩa vụ thanh toán của bên mua.

+   Các vấn đề về các hạn chế quyền sở hữu đối với nhà mua bán;

+   Các quy định về bảo quản nhà đã bán trong thời gian chưa giao nhà;+   Các quy định về thủ tục bàn giao nhà và hồ sơ nhà mua bán;

+   Các thủ tục mua bán nhà theo quy định của pháp luật.

 

    Quyền và nghĩa vụ của bên mua nhà ở:

 

+   Tư vấn cách thức yêu cầu bên bán nhà bàn giao nhà và hồ sơ giấy tờ đúng thời hạn;

+   Tư vấn cách thức trả tiền mua nhà đảm bảo sự an toàn và đầy đủ;

+   Tư vấn cách thức phối hợp với bên bán để hoàn thiện thủ tục sang tên;

 

3.  Tư vấn xây dựng nội dung của hợp đồng

 

+   Tư vấn các vấn đề cần thể hiện trong hợp đồng;

+   Tư vấn hình thức thanh toán và thực hiện nghĩa vụ giao nhà:

+   Tư vấn thời điểm thanh toán và thời điểm bàn giao;

+   Tư vấn xây dựng quyền, nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng;

+   Tư vấn các quy định về trách nhiệm của bên vi phạm hợp đồng;

+   Tư vấn các trường hợp Hợp đồng vô hiệu;

+   Tư vấn mức phạt vi phạm hợp đồng phù hợp;

+   Tư vấn xây dựng Phụ lục hợp đồng;

+   Các nội dung khác có liên quan:

 

4.  Tư vấn sửa đổi nội dung của hợp đồng, chấm dứt, huỷ bỏ HĐ

 

+   Tư vấn các quy định của pháp luật về sửa đổi nội dung hợp đồng;

+   Tư vấn cách thức sửa đổi nội dung hợp đồng: trong trường hợp không có người làm chứng, có người làm chứng và trong trường hợp hợp đồng được công chứng, chứng thực.

+   Tư vấn các trường hợp được chấm dứt, huỷ bỏ hợp đồng theo quy định của pháp luật;

+   Tư vấn phương thức chấm dứt, huỷ bỏ hợp đồng để đảm bảo tối đa quyền lợi cho các bên;

 

5.  Tư vấn khởi kiện bảo vệ quyền lợi cho các bên trong quan hệ HĐ

 

+   Tư vấn các hình thức khởi kiện để bảo vệ quyền lợi;

+   Tư vấn viết đơn khởi kiện và hướng dẫn thủ tục khởi kiện;

+    Đại diện thực hiện khiếu nại, bảo vệ quyền lợi cho khách hàng trước cơ quan có thẩm quyền;

 

 

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ:

Dịch vụ Luật của chúng tôi:

Công ty Luật Newvision

Phone: 0918 368 772 – 0985 928 544 (Luật sư Tuấn)

Email: contact@newvisionlaw.com.vn

 

Một số dịch vụ khác:

Khách hàng tiêu biểu:

logo Newvision Law logo Newvision Law logo Newvision Law
Share
LetShare