Hỗ trợ trực tuyến

Luật Sư Tranh Tụng

Luật Sư Tranh Tụng

Tư Vấn Đầu Tư Nước Ngoài

Tư Vấn Đầu Tư Nước Ngoài

Việt Kiều - Kiều Bào

Việt Kiều - Kiều Bào

Tư Vấn Sở Hữu Trí Tuệ

Tư Vấn Sở Hữu Trí Tuệ

Tư Vấn Thuế - Kế Toán

Tư Vấn Thuế - Kế Toán

Tư Vấn Doanh Nghiệp

Tư Vấn Doanh Nghiệp

  • dich vu ke toan
  • dịch vụ kế toán
  • Mua bán doanh nghiệp
  • Thay đổi đăng ký kinh doanh
  • thành lập doanh nghiệp

Soát xét báo cáo quyết toán thuế

Công ty TNHH NewVision Law được thành lập bởi các chuyên gia là thạc sĩ kinh tế, kiểm toán viên, kế toán viên hành nghề, chuyên gia tư vấn và hành nghề dịch vụ thủ tục thuế có nhiều kinh nghiệm và kiến thức thực tế trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, tư vấn thuế, tư vấn đầu tư, tư vấn tài chính.

 

Thuế sẽ là một chi phí khổng lồ nếu quý doanh  nghiệp không quan tâm đầy đủ đến hồ sơ kế toán và lập báo cáo quyết toán thuế. Thuế vừa là quy định của luật pháp bắt buộc doanh nghiệp phải thực hiện, vừa là chi phí đối với doanh nghiệp. Tuy nhiên chi phí thuế có thể giảm đến mức tối thiểu nếu quý doanh nghiệp biết lựa chọn công ty cung cấp dịch vụ kế toán và tư vấn thuế phù hợp và có năng lực.

 

Quý công ty đã có nhân viên thực hiện họat động kế toán, nhưng giám đốc công ty không tin tưởng và không yên tâm về kết quả các báo cáo thuế, báo cáo tài chính, những hồ sơ kế toán do bộ phận kế toán, nhân viên kế toán của chính công ty mình lập.

 

Quý công ty có nhân viên thực hiện họat động kế toán nhưng năng lực và trình độ chuyên môn của nhân viên kế toán chưa đủ trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn để thực hiện công việc kế toán được chính xác, an toàn, phù hợp với quy định của pháp luật.

 

 

Quý công ty đang cần một công ty kế toán chuyên nghiệp được thành lập, họat động và đăng ký hành nghề theo đúng quy định của pháp luật, nhân viên hành nghề kế toán có trình độ chuyên môn cao, có kinh nghiệm, có chứng chỉ hành nghề kế toán, hành nghề thủ tục thuế do Bộ tài chính cấp để kiểm tra, soát xét lại toàn bộ hồ sơ kế toán.

 

Để đảm bảo hồ sơ kế toán, báo cáo quyết toán thuế của quý doanh nghiệp phù hợp với quy định của pháp luật, các luật thuế, Công ty TNHH NewVision Law xin trân trọng gửi tới quý doanh nghiệp Dịch vụ  soát xét báo cáo quyết toán thuế.

 

Nội dung công việc Công ty TNHH NewVision Law sẽ thực hiện:

 

1.           Kiểm tra sự phù hợp của các chứng từ kế toán;

2.           Kiểm tra việc định khoản các nghiệp vụ kế toán;,

3.           Kiểm tra việc hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh;

4.           Kiểm tra việc lập và kê khai báo cáo thuế VAT hàng tháng;

5.           Kiểm tra lập báo cáo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp;

6.           Kiểm tra hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân;

7.           Kiểm tra việc lập báo cáo tài chính theo quy định;

8.           Tư vấn, điều chinh cho doanh nghiệp các sai sót, chưa phù hợp với quy định của pháp luật;

9.           Thiết lập lại số sách kế toán, báo cáo thuế theo đúng quy định của các luật thuế;

10.        Thực hiện điều chỉnh các báo cáo thuế khi có sai lệch;

11.        Làm việc và giải trình với cơ quan thuế.

 

Với việc lựa chọn dịch vụ soát xét báo cáo quyết toán thuế của Công ty TNHH NewVision Law, chúng tôi sẽ thực hiện từ A đến Z cho quý khách, quý khách sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian và chi phí, quý khách hàng chỉ việc ký trên các hồ sơ, báo cáo, biểu mẫu do Công ty TNHH NewVision Law soạn thảo sẵn.

 

Đồng thời trong quá trình thực hiện, Công ty TNHH NewVision Law sẽ tư vấn cho quý khách các nội dung, vấn đề liên quan đến kế tóan, thuế, hóa đơn chứng từ trong họat động kinh doanh.

 

 

Một số dịch vụ khác:

Khách hàng tiêu biểu:

logo Newvision Law logo Newvision Law logo Newvision Law
Share
LetShare