Hỗ trợ trực tuyến

Luật Sư Tranh Tụng

Luật Sư Tranh Tụng

Tư Vấn Đầu Tư Nước Ngoài

Tư Vấn Đầu Tư Nước Ngoài

Việt Kiều - Kiều Bào

Việt Kiều - Kiều Bào

Tư Vấn Sở Hữu Trí Tuệ

Tư Vấn Sở Hữu Trí Tuệ

Tư Vấn Thuế - Kế Toán

Tư Vấn Thuế - Kế Toán

Tư Vấn Doanh Nghiệp

Tư Vấn Doanh Nghiệp

  • dich vu ke toan
  • dịch vụ kế toán
  • Mua bán doanh nghiệp
  • Thay đổi đăng ký kinh doanh
  • thành lập doanh nghiệp

Hoàn Thiện Sổ Kế Toán

 

Đối tượng
 
o Doanh nghiệp chưa làm hệ thống sổ kế toán hoặc sổ kế toán không rõ ràng
 
Nội dung thực hiện
 
o Làm lại bộ sổ kế toán nhanh chóng, chính xác.
o Xác định những vấn đề tồn đọng trong hoá đơn chứng từ của Doanh nghiệp và cách xử lý.
o In bộ sổ kế toán, các chứng từ kế toán theo quy định.
o Làm bộ hồ sơ báo cáo tài chính và quyết toán thuế điều chỉnh nộp cơ quan thuế quản lý.
o Giải trình số liệu quyết toán thuế.
 
 
Chi phí thực hiện dịch vụ
 
o Tối thiểu 700.000 VNĐ/tháng đối với doanh nghiệp trong nước
o Tối thiểu 100 USD/tháng đối với doanh nghiệp nước ngoài.
 
 
 

Một số dịch vụ khác:

Khách hàng tiêu biểu:

logo Newvision Law logo Newvision Law logo Newvision Law
Share
LetShare