Hỗ trợ trực tuyến

Luật Sư Tranh Tụng

Luật Sư Tranh Tụng

Tư Vấn Đầu Tư Nước Ngoài

Tư Vấn Đầu Tư Nước Ngoài

Việt Kiều - Kiều Bào

Việt Kiều - Kiều Bào

Tư Vấn Sở Hữu Trí Tuệ

Tư Vấn Sở Hữu Trí Tuệ

Tư Vấn Thuế - Kế Toán

Tư Vấn Thuế - Kế Toán

Tư Vấn Doanh Nghiệp

Tư Vấn Doanh Nghiệp

  • dich vu ke toan
  • dịch vụ kế toán
  • Mua bán doanh nghiệp
  • Thay đổi đăng ký kinh doanh
  • thành lập doanh nghiệp

Thủ tục Gia hạn Giấy phép văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam

Công ty Luật Newvision xin giới thiệu dịch vụ tư vấn và làm thủ tục xin Gia hạn Giấy phép Văn phòng đại diện của công ty nước ngoài tại Việt nam.

 

THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT: Sở Công Thương cấp tỉnh/thành phố.

 

THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ.

 

HỒ SƠ HÀNH CHÍNH: 01 (Bộ chính) và 01 (Bộ phô tô)

 

 

Đối với trường hợp gia hạn Giấy phép TL VPĐD:

 

1. Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng Đại diện.

 

2. Bản gốc Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đã được cấp;

 

3. Báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc văn bản xác nhận tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế trong năm tài chính gần nhất;

 

4. Báo cáo hoạt động của Văn phòng đại diện tính từ thời điểm thành lập đến thời điểm đề nghị gia hạn.

 

Lưu ý:

 

Các giấy tờ do cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp hay xác nhận đối với hồ sơ Văn phòng đại diện, Chi nhánh theo quy định tại Nghị định số 72/2006/NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư 11/2006/TT-BTM phải được hợp pháp hoá lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và dịch ra tiếng Việt; bản dịch, bản sao phải được công chứng theo quy định của pháp luật Việt Nam.

 

 

Một số dịch vụ khác:

Khách hàng tiêu biểu:

logo Newvision Law logo Newvision Law logo Newvision Law
Share
LetShare