Hỗ trợ trực tuyến

Luật Sư Tranh Tụng

Luật Sư Tranh Tụng

Tư Vấn Đầu Tư Nước Ngoài

Tư Vấn Đầu Tư Nước Ngoài

Việt Kiều - Kiều Bào

Việt Kiều - Kiều Bào

Tư Vấn Sở Hữu Trí Tuệ

Tư Vấn Sở Hữu Trí Tuệ

Tư Vấn Thuế - Kế Toán

Tư Vấn Thuế - Kế Toán

Tư Vấn Doanh Nghiệp

Tư Vấn Doanh Nghiệp

  • dich vu ke toan
  • dịch vụ kế toán
  • Mua bán doanh nghiệp
  • Thay đổi đăng ký kinh doanh
  • thành lập doanh nghiệp

Thủ tục hợp nhất công ty cổ phần

 

Hợp nhất Công ty cổ phần là hai hoặc một số công ty cổ phần (sau đây gọi là công ty bị hợp nhất) có thể hợp nhất thành một Công ty cổ phần mới (sau đây gọi là công ty hợp nhất) bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty hợp nhất, đồng thời chấm dứt tồn tại của các công ty bị hợp nhất.

 

Dịch vụ tư vấn hợp nhất Công ty cổ phần của Công ty luật Newvision.

 

1. Căn cứ pháp lý của thủ tục hợp nhất Công ty cổ phần:

 

- Điều 152 Luật Doanh nghiệp;

- Khoản 3 Điều 22 Nghị định số 43/2010/NĐ – CP về đăng ký doanh nghiệp ngày 15/04/2010 hướng dẫn về các thủ tục hợp nhất doanh nghiệp.

 

2. Tư vấn của Luật Newvision về hợp nhất Công ty cổ phần:

 

-Tư vấn sơ bộ những vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động hợp nhất Công ty cổ phần;

-Tư vấn thủ tục và điều kiện hợp nhất Công ty cổ phần;

-Tư vấn thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông của từng công ty để thông qua nội dung hợp nhất công ty;

-Tư vấn Hợp đồng hợp nhất và thông qua các nội dung hợp nhất;

-Tư vấn về cơ cấu hoạt động của Công ty cổ phần mới được hợp nhất;

-Tư vấn phương án sử dụng lao động sau khi hợp nhất Công ty cổ phần;

-Tư vấn thời hạn, thủ tục và điều kiện chuyển đổi tài sản, chuyển đổi cổ phần, trái phiếu của công ty bị hợp nhất thành cổ phần, trái phiếu của công ty hợp nhất;

-Tư vấn thời hạn thực hiện hợp nhất;

-Tư vấn về việc thành lập mới Công ty cổ phần được hợp nhất, bao gồm: tên công ty, địa chỉ trụ sở, ngành nghề kinh doanh, vốn điều lệ, cơ cấu vốn góp giữa các cổ đông, người đại diện trước pháp luật, cơ cấu tổ chức và hoạt đông của Công ty cổ phần…;

-Tư vấn xây dựng Điều lệ Công ty cổ phần được hợp nhất;

-Tư vấn các vấn đề về thuế trong quá trình hợp nhất Công ty cổ phần, như: thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp …;

-Tư vấn về những vấn đề thường vướng mắc, những tranh chấp thường phát sinh trong quá trình hợp nhất và cách thức hạn chế những vướng mắc, những tranh chấp đó;

-Tư vấn chấm dứt tồn tại của Công ty cổ phần bị hợp nhất.

 

3. Tiến hành các thủ tục hợp nhất Công ty cổ phần theo đại diện uỷ quyền của Công ty luật Newvision:

 

a.          Luật Newvision tiến hành tư vấn, soạn thảo, hoàn thiện hồ sơ hợp nhất Công ty cổ phần, bộ hồ sơ cơ bản gồm:

- Biên bản cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông về việc hợp nhất công ty;

- Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc hợp nhất Công ty;

- Hợp đồng hợp nhất Công ty cổ phần;

- Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh;

-  Điều lệ Công ty cổ phần được hợp nhất;

-  Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần được hợp nhất;

-  Thông báo lập sổ đăng ký cổ đông;

-  Bản sao hợp lệ một trong những giấy tờ chứng thực cá nhân sau của thành viên mới: (i) Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực đối với công dân Việt Nam,

(ii) Hộ chiếu Việt Nam, Hộ chiếu nước ngoài (hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài) và một trong các giấy tờ chứng minh người gốc Việt Nam ở nước ngoài, (iii) Giấy đăng ký tạm trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và Hộ chiếu còn hiệu lực đối với người nước ngoài thường trú tại Việt Nam, (iv) Hộ chiếu còn hiệu lực đối với người nước ngoài không thường trú tại Việt Nam;

- Bản sao hợp lệ Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại nêu trên đối với người đại diện theo ủy quyền và Quyết định ủy quyền tương ứng đối với trường hợp cổ đông sáng lập là pháp nhân;

- Các giấy tờ liên quan khác…

b.         Luật Newvision đại diện cho Quý khách hàng tiến hành các thủ tục hợp nhất tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

 

4. Cam kết của Luật Newvision sau khi hợp nhất doanh nghiệp:

 

- Tư vấn soạn thảo hồ sơ pháp lý cho doanh nghiệp phù hợp với nội dung việc hợp nhất.

-  Cung cấp Văn bản pháp Luật liên quan đến nội dung hợp nhất.

 

Các vấn đề liên quan như: thành lập doanh nghiệp, làm báo cáo tài chính...
 

 

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ:

 

Công ty Luật Newvision
Địa chỉ:  Số 26/16 Phan Văn Trường, P.Dịch Vọng Hậu, Q.Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
Điện thoại: 04.6682.7986 / 6682.8986 
Hotline: 0985 928 544
Email: contact@newvisionlaw.com.vn

 

 

 

 

Một số dịch vụ khác:

Khách hàng tiêu biểu:

logo Newvision Law logo Newvision Law logo Newvision Law
Share
LetShare